مجموعه تحلیلگران منتخب بازار

یک تیم خبره ، متشکل از کارشناسان تحلیل بنیادی و تکنیکال ، روانشناسی بازار و تابلو خوانی
تحلیل تکنیکال
تحلیل بنیادی
روانشناسی بازار
تابلو خوانی
  • خستگی ناپذیر و پویا
  • حرفه ای در زمینه کاری مربوطه
  • صبور و با حوصله
  • دارای روحیه مشارکت جمعی بالا
  • سرپرستان تیم تحلیل و آنالیز بازار